رسول الله (ص)هر که براد

رسول الله (ص)

هر که برادر خود را بخاطر گناهی
که از آن توبه کرده سرزنش کند
نمیرد تا اینکه خـــــود به آن گناه
مرتکب شـــــود

تنبیه الخـــواطر ۱ ۱۱۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها