سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

زمانی که زمان خود را ارزش ندهید

تا زمانی که خودتان ارزش نداشته باشید وقت خود را ارزش نخواهید داد و تا زمانی که زمان خود را ارزش ندهید هیچ کاری با آن انجام نخواهید داد

مورگان اسکات پک

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها