«سکوت» از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی

بطور کلی صلاح در این است که آدمی «شعور» خویش را با نگفتن نشان دهد نه با گفتن.

زیرا «سکوت» از هوشمندی است و گفتن از خودپسندی

آرتور شوپنهاور

۱ نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها