سوره آل عمران آیه ۶۱

روز_مباهله
🌸فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم، ونساءنا ونساءکم، وأنفسنا وأنفسکم، ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الکاذبین.

🌸بعد از این حقایقی که درباره عیسی به دستت رسیده، اگر باز درباره او چون و چرا کردند، به آنها پیشنهاد مباهله بده، یعنی بگو: بیایید فرزندان‌مان و فرزندان‌تان، و بانوان‌مان و بانوان‌تان، و خودمان و خودتان را یک‌جا جمع کنیم. بعد کار را به خدا واگذار کنیم و با تضرع و زاری، لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم.

📚سوره آل عمران آیه ۶۱

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها