فلبوتومی

سوگند به کسی که پیامبر را به ح

سوگند به کسی که پیامبر را به حق برگزید به سختی مورد آزمایش قرار می گیرید غربال میشوید و همانند محتویات دیگ هنگام جوشش زیر و رو خواهید شد

خطبه ۱۶نهج البلاغه

حدیث روز

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها