سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

سیـــره_شهـــدا – شهید_ابراهیم_هـــادی

⚽️توپ را در دستش گرفت. آمد بزند که صدائی آمد.
الله_اکبر…
ندای اذان ظهر بود.
توپ را روی زمین گذاشت. رو به قبله ایستاد و بلند بلند اذان گفت.
در فضای دبیرستان صدایش پیچید.
بچه ها رفتند. عده ای برای وضو، عده ای هم برای خانه.

او مشغول نماز شد. همانجا داخل حیاط. بچه ها پشت سرش ایستادند. جماعتی شد داخل حیاط. همه به او اقتدا کردیم.

🌷 شهید_ابراهیم_هـــادی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها