عبید زاکانی – ثواب صدقه با گناه دزدی برابر گردد

فردى گوسفند دیگری میدزدید
و گوشتش را صدقه می‌کرد
از او پرسیدند که این چه معنی دارد؟
گفت : ثواب صدقه با گناه دزدی
برابر گردد و درمیانه پیه و
دنبه‌اش اضافی باشد برای من

عبید زاکانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها