فلبوتومی

عید یعنی عود و بازگشت

عید یعنی عود و بازگشت. و آن مسیری که تو باید به طرف آن‌ برگردی و آن صراط، امام است.
یعنی به یک معنا، حقیقت همهٔ اعیاد وجود امام زمانت است. تو اگر برگشتی و اگر توجهی پیدا کردی، به هر مقداری که باشد اشکالی ندارد، ده درصد هم حواست به طرف امام زمانت آمده باشد، به همان مقدار یک بازگشت کرده‌ای و این عید در موردت محقق شده است.
لذا حواس انسان را به طرف امام زمانش می‌آورند. می‌گویند بنشینید دعای ندبه بخوانید. به امام زمانتان که اصل حقیقت است، معدن همهٔ‌ خیرات و خوبی‌هاست و اصل صراط است توجه پیدا کنید. بنشینید قدری با امام زمانتان صحبت و درد دل کنید.

💐 استاد اخلاق ،حاج آقا زعفری زاده حفظه الله تعالی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها