فلبوتومی

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند
مگر آن که به عقب برانی‌اش
نمی‌گریزد، مگر آن که بگریزانی‌اش
آرام نمی‌گیرد، مگر آن که بی‌رحمانه سرکوبش کنی

نادر ابراهیمی
برش کتاب : چهل‌ نامه کوتاه به همسرم

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها