سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

فرازی_از_خطبه_غدیر

حمد و ستایش پروردگاری را سزاست که در عظمت، یکتا و در وحدانیت، بی همتاست.

سلطنت او با عظمت و در اداره امور خلایق مقتدر و به همه مخلوقات دانا و در همه جا حاضر و ناظر و قدرت او بر همه موجودات غالب است.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها