فقط از فهمیدن تو میترسند…

اگر مثل گاو گنده باشی
“میدوشنت”
اگر مثل خر قوی باشی
“بارت میکنند”
اگر مثل اسب دونده باشی
“سوارت میشوند”
فقط از فهمیدن تو میترسند…

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها