مرگ تمدن ها زمانى فرا میرسد که

مرگ تمدن ها زمانى فرا میرسد که بزرگان مردم؛
به پرسش هاى جدید آن ها؛
پاسخ هاى کهنه میدهند

ویل دورانت

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها