فلبوتومی

مقصر دانستن دیگران همیشه خیلی آسان است.

مقصر دانستن دیگران
همیشه خیلی آسان است.
میتوانی تمام عمرت را
به مقصر دانستن دنیا بگذرانی،
اما بِدان مسئولیت تمام موفقیت ها
یا شکست هایت فقط با خودت است‌.

پائولو کوئلیو
برش کتاب : الف

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها