سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

من اسیر هرڪه باشم، ضامنم تنها یڪیست…

میدانی رضا جان…
مرا از کودکی به جدایی ها عادت دادند…
همان جایی که می نوشتند:خوب ها .. بدها ..
و من بدترین بد ها هستم ..
آری قبول دارم بد بودنم را ..
اما ای آقایی که از همه کس به من نزدیک تری ..❤ ️•~°
من که جز شما کسی را نمی شناسم ..
بد بودم .. میدانم ..
بد کردم .. میدانم ..
اما جز تو کسی را ندارم ..
ای امیدِ نا امیدان ..
رهایی ام بخش از این دلتنگی و فراقی که اسیر آن شده ام ..
آقا جان …🌹
عجیب خسته ام از خودم ..
میشود برای من اَمَّن یُجیب بخوانی ..؟😔
پالسلام‌علیک‌یاعلی‌بن‌موسی‌الرضا…✨
🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃
من اسیر
هرڪه باشم،
ضامنم تنها یڪیست…
پالسلام_علیک_یا_ضامن_آهو💚

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها