من بی عیب نیستم و نمی خواهم ب

من بی عیب نیستم
و نمی خواهم باشم،
فقط قبل از این که شروع کنی
با انگشت من را نشان بدهی،
مطمئن شو دست های خودت پاک است

باب مارلی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها