سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند، و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد

قرآن کریم

هرکس تقوای الهی پیشه کند،
خداوند راه نجاتی برای او فراهم
می کند، و او را از جایی که گمان
ندارد روزی می دهد

سوره طلاق آیات۲و۳

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها