سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

هر چیزى کلیدى دارد و کلید بهشت، دوست داشتن بینوایان و فقیران است

💕 پیامبر خدا (ص):

❤ هر چیزى کلیدى دارد و کلید بهشت، دوست داشتن بینوایان و فقیران است.

📚 کنز العمّال، ح ۱۶۵۸۷


💕 پیامبر خدا (ص):

❤ اولین خلق خدا که وارد بهشت مى شوند فقیرانند.

📚 کنز العمّال: ۱۶۶۳۶

💕 پیامبر خدا (ص):

❤ برترین صدقه، صدقه نهانى دادن به #فقیر است و ایثار تنگ دست.

📚 کنز العمّال: ۱۶۲۵۰


💕 پیامبر خدا (ص):

❤ فقرا پادشاهان اهل بهشتند. مردم همگى مشتاق بهشتند و بهشت مشتاق فقیران است.

📚 بحار الأنوار: ۷۲/۴۹/۵۸

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها