هر گاه از خوف خدا اشک ریختی و

هر گاه از خوف خدا اشک ریختی و پوست بدنت جمع شد (مو بر تن‌ات سیخ شد) بدان حاجت تو روا شده است امام جعفر صادق (ع)

داستان ها و پندهای اخلاقی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها