هنگامى که اسکندر مقدونی وارد ق

هنگامى که اسکندر مقدونی وارد قلمرو ایران شد، دیوارهایی عجیبى را بر بستر رودخانه ها دید و سریعا دستور داد تخریب شوند، زیرا خیال میکرد استحکامات دفاعی هستند، چون تا آن زمان سد و آب بندهای عظیم ندیده بود

تاریخ ایران باستان
حسن پیرنیا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها