وکیلی،دزدی را دید که برای اعدا

وکیلی،دزدی را دید که برای اعدام میبردنش با خود بگفت در حقیقت کشتن این دزد واجب است چون بدون لباس رسمی ومنصب دولتی،می خواهد دزدی کند

میرزا آقا کرمانی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها