پدرومادر بزرگترین و اصلی ترین

پدرومادر بزرگترین و اصلی ترین تکیه گاه فرزند در زندگی و منشأ امنیت او هستند

هرنوع احتمال قطع رابطه بین این دو نفر بر احساس امنیت کودک تأثیر منفی دارد باعث اضطراب او می شود

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها