سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید:
دلی که خانه ی غرور است، کانون محبت نشود.
یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند
و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند.
حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند
و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها