فلبوتومی

پیرمرد گفت زندگی مثل آب توی

پیرمرد گفت
زندگی مثل آب توی لیوانه ترک
خورده می مونه
بخوری تموم میشه
نخوری حروم میشه
از زندگیت لذت ببر،،،
چون درهرصورت تموم میشه

زندگیتون زیبا

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها