سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

چیزایی که در سی سالگی دیگه باید بلدباشی

چیزایی که در سی سالگی دیگه باید بلدباشی:

یک_شغل مورد علاقه تان را پیدا کرده باشید
_آشپزی خاص خودت رو بلد بشی
_دیگه فهمیده باشی کی دوست واقعیته و با همون فقط بمونی

_دیگه رازهاتو با هرکسی درمیون نذاری
_مسئولیت پذیری رو یاد گرفته باشی
_پول و زمان کافی برای تفریحاتت کنار بذاری.

_توی یه جمع بتونی خودت رو و استعدادهاتو معرفی کنی
_حتما حتما از خونه ی پدرمادرت خارج بشی و زندگی خودتو شروع کنی چه مجردی چه حالا با ازدواج

_بتونی توی جمع سخنرانی خوبی داشته باشی
_استایل و تیپ لباس پوشیدن خاص خودت رو بهش رسیده باشی

_ادبیات و تاریخ کلاسیک بخونی
_مراقب وزن و اندامت باشی و اضافه وزنت رو سریع کنترل کنی

_به این موضوع رسیده باشی با یه احمق کله پوک که فقط بلده دادو هوار کنه چجوری با متانت رفتار کنی و متوجه باشی اون داو بیداد کردناش به خاطر نادون بودنشه چون چیزی تو مغز پوکش نیست

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها