کودکی در مرزسوریه در حالت نشس

کودکی در مرزسوریه در حالت نشسته یخ زده. خاک بر سر تمام کلمات که نمیتوانند چنین صحنه ای را توصیف کنند،نفرین بر جنگ و تعصبات کور

#حیوانم_ارزوست
دیگه انسان بیفایدست

@ensanamarezust 🕊

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها