سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

گفتم محسن‌اینقــدر شهادت شهاد

گفتم محسن‌اینقــدر شهادت شهادت میکنی و کار را برا شهادت انجام میدی، دیگـه خــدا گُـم میشــود خــدا قـهــرش نمیگیره؟
گفـت رفیــق میگم شـهادت؛ یعنی خـدایا می خوام شـهید بشم که به خــودت برســم، مقـصــد خــداسـت

شهید محسن حججی

کتاب”‌سرمشق‌”صفحه‌۵۴

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها