گلوله نمی دانست شکارچی نمی دا

گلوله نمی دانست
شکارچی نمی دانست
پرنده داشت
برای جوجه هایش غذا میبرد
خدا که میدانست
نمی دانست ؟

حسین پناهی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها