سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

‍ حقیقت_گناه

🔹گناه قبل از این که به دیگری ضرر بزند، به گناهکار ضرر می‌رساند، همان طور که هیزم پیش از این که پارچه را بسوزاند، ماده و بدنه خود را می‌سوزاند.

🔹گناه، در حقیقت آتش است و قبل از این که به کسی آسیب برساند، خود گناهکار را می‌سوزاند؛ از این رو، قرآن کریم، از ظالمان، تعبیر به «حطب» یعنی هیزم می‌کند: «ظالمان هیزم جهنمند » (سوره جن، آیه ۱۵)

منبع: مبادی_اخلاق_در_قرآن صفحه ۱۶۸
آیت‌الله_جوادی_آملی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها