☙تا در طلب گوهر کانی کانیnتا

☙تا در طلب گوهر کانی کانی
تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی
هر چیزی که در جستن آنی آنی

☂ #مولانا

@yalesarat_72

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها