سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

✨من هرشب یک سوره قرآن برای

✨🌸من هرشب یک سوره قرآن
برای پدرو مادرم مےخوانم
اگر پدرو مادرتان ازدنیا رفتند
هرشب برایشان قرآن بخوانید
مقید باشید هنگام سحر دعایشان کنید
این کارهاخیلی موثر است✨
#مجتهدی

Join 🔜 @Islam_sara

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها