️بازداشت زنان مراقبتهای امنیت

️بازداشت زنان مراقبتهای امنیتی

در کتب تاریخی شیعه و سنی آمده که معتمد عباسی، مأمورانش را به خانه امام عسکری فرستاد و تمامی زنان را دستگیر و بازداشت کرد تا مگر رَدّ پایی از تولد فرزند امام بیابد
طبق نوشته ی کُتُبی همچون «تاریخ طبری» (از کُتُب اهل سنت) از معتمد عباسی حتی بعد از شهادت امام عسکری، شخصا در جستجوی فرزند امام بود مراقبت ها و نظارتهای سنگینِ امنیتی

چه شده بود که آنها به تولد فرزند امام، باور پیدا کرده بودند؟ چنین وقایع تاریخی، دلیل دیگری نیز بر «وجود امام مهدی» است
میلاد، مجموعه مقالات ص۵۵

شناخت امام زمان ۱۸

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها