️ اولین کسانی که تو را دیدند.

️ اولین کسانی که تو را دیدند

چهل مرد از شیعیان دارای وجاهت، خانه ی امام عسکری جمع شدند تا از امام بعدی بپرسند؟ عثمان بن سعید قیام کرد و گفت «ای پسر رسول خدا میخواهم از شما راجع به چیزی سئوال کنم، که شما به آن عالم تر هستی» امام فرمودند «ای عثمان بنشین » عثمان ناراحت شد و خواست خارج شود، امام فرمودند «هیچ کس خارج نشود » و هیچ کسی خارج نشد، پس از لحظاتی، امام، عثمان را صدا زدند و فرمودند «آیا شما را خبر دهم که برای چه آمده اید؟» گفتند «یابن رسول الله »؛ امام فرمودند «آمده اید تا از حجت پس از من سئوال کنید؟» گفتند «آری» در این حال “پسری” که مثل قرص ماه بود وارد شد

امام عسکری فرمودند این پسر، پس از من، امام شما و جانشین من بر شماست از او “اطاعت کنید” و بعد از من “متفرق نشوید” که در دینتان هلاک میشوید
میلاد، مجموعه مقالات ص۵۱

شناخت امام زمان ۱۷

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها