️ دارای پدری نمونه…در

️ دارای پدری نمونه

درباره ویژگیهای امام عسکری نوشته اند رنگش گندم گون، چشمانش درشت و سیاه، رویش زیبا، قامتش معتدل و اندامی متناسب داشتند با آنکه جوان بود اما بزرگان قریش و دانشمندان آن زمان را تحت تاثیر قرار می داد دوست و دشمن به برتری ایشان در علم، حِلم، جود، زهد، تقوا و سایر زیبایی های اخلاقی اذعان داشتند

تنها ۲۸ بهار را درک نمود اما فقط شیخ طوسی تعداد شاگردان آن حضرت را بیش از یکصد نفر ثبت کرده در میان آنها، چهره ها و شخصیت های برجسته و وارسته ای به چشم می خورند؛ مانند احمدبن اسحاق، ابوهاشم، عثمان بن سعید، علی بن جعفر، محمدبن حسن صفار و

کمال الدین، ج۱، مقدمه
رجال، طوسی، ص۴۲۷

شناخت امام زمان ۲۶

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها