️ گریه شدید امام جواد علیه ال

️ گریه شدید امام جواد علیه السلام

صقر بن أبی دُلَف میگه از امام جواد پرسیدم «امام پس از حسن(عسکری) کیست؟» ایشان به شدت گریست و سپس فرمود «پس از حسن، فرزندش قائم به حق امام منتظر است» گفتم «چرا او را قائم گویند؟» فرمود «زیرا پس از آنکه یادش از بین برود و اکثر معتقدان به امامتش مُرتد شوند، قیام می کند »
کمال الدین، باب۳۷، حدیث۳

حضرت جواد الأئمه به عبدالعظیم حسنی فرمودند «قائم ما اهل بیت همان مهدی موعود است که در غیبتش انتظارش و در ظهورش اطاعتش واجب است او سومین فرزند از نسل من است »
کمال الدین، باب۳۶، حدیث۱

شناخت امام زمان ۲۳

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها