سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

اگر قرار باشد بایستی و به طر

اگر قرار باشد بایستی
و به طرف هر سگی که واق واق می‌کند سنگ پرتاب کنی،
هرگز به مقصد نمی‌رسی

لارنس استرن

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها