سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

اگر کفش ات پایت را می زد و ا

اگر کفش ات پایت را می زد
و از ترس سخن مردم پابرهنه نشدی

و درد رابه پایت تحمیل کردی،
دیگر در مورد آزادی شعار نده

آلبر کامو

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها