سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

این مطلقاً مهم نیست

این مطلقاً مهم نیست که
دیگران ما را چگونه
قضاوت می کنند؛
بلکه مهم این است
که ما، در خلوتی سرشار از صداقت و
در نهایت قلبمان، خویشتن را
چگونه داوری میکنیم؟

نادر ابراهیمی

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها