سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

بدان وآگاه باش سرنوشت دروغ

بدان وآگاه باش

سرنوشت دروغی بیش نیست
انسان خود کتاب زندگی اش را مینویسد
هیچ چیز بر پیشانی تو ننوشته اند
پیشانی تو لوحی سپید است
خواه بدبختی رسم کنی
خواه خوشبختی رسم کنی

اشو

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها