سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

فصلِ اولِ زندگى خودت را با

فصلِ اولِ زندگى خودت را
با فصلِ پانزدهمِ زندگى کسی دیگر مقایسه نکن
مسیر خودت را برو،
داستان زندگى خودت را بنویس
و هرگز جا نزن

مارک تواین

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها