سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا

یکی بود یکی نبود،
غیر از خدا هیچکس نبود

این کل داستان آفرینش است

این داستان را جدی بگیرید
غیر از خدا هیچکس نیست
هر چه هست؛
برای او و بخاطر اوست

دکتر الهی قمشه ای

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها