سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

آینده سخت ستمکاران

آینده سخت ستمکاران

نهج البلاغه

للظالم البادى غداً بکفه عضه

آن که آغازگر ستم است فرداى قیامت دستش را (از پشیمانى) به دندان بگزد

حکمت ۱۸۶

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها