سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

آینده سخت ستمکاران

آینده سخت ستمکاران

نهج البلاغه

للظالم البادى غداً بکفه عضه

آن که آغازگر ستم است فرداى قیامت دستش را (از پشیمانى) به دندان بگزد

حکمت ۱۸۶

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها