سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

امیرالمؤمنین امام على علیه السلام

امیرالمؤمنین امام على علیه السلام

ریشه‌ی سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از عمل کردن است و سنجیدن پیش از سخن گفتن
روایت
اندکی تأمل
غررالحکم حدیث ٣٠٩٨

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها