سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام

به منزلتی که بدون شایستگی بدان دست یافته ای فخر مفروش، زیرا آنچه را اتفاق بر پا میسازد، لیاقت و استحقاق ویرانش میکند

غررالحکم، حدیث ۱۰۴۰۳

باباجانزاده

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها