سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی

ملت هر شخصی را که برخلاف مسیر باشد…

ملت هر شخصی را که برخلاف مسیر انقلاب حرکت کند کنار می‌زند

زمانی که امام در پاریس به سر می بردند از طرف عوامل مرموز در خط آمریکا چون‏ بنی صدر، قطب زاده و با دستیاری عناصر کوته فکر و خودباخته توطئه گسترده ای جهت نزدیک شدن به امام و ایجاد انحراف در مسیر‌‎ ‌‏انقلاب اسلامی دردست اجرا بود
یک روز به منظور بازگو کردن خطر آن عناصر با امام‌‎ ‌‏به گفتگو نشستم امام با آسودگی خاطر نوید دادند که «شما‌‎ ‌‏اطمینان داشته باشید ملت ما امروز در مرحله ای از بلوغ و آگاهی است که هر شخصی یا‌‎ ‌‏جمعیتی را که خواسته باشد برخلاف مسیر انقلاب حرکت کند کنار می زند و دستش را‌‎ ‌‏قطع می کند»

راوی حمید روحانی؛ شریعتمداری در دادگاه تاریخ؛ ص ۷

خاطرات امام

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها