سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی
تصفیه آب
اجاره تجهیزات نمایشگاهی

آیت الله سید علی قاضی(ره)

آیت الله سید علی قاضی(ره)

زمانی برسد ڪه ما محـتاج گفـــتن
یڪ لااله الاالله و محتاج گفتن یک
استغـفرالله می شویم و دیگر به ما
فرصت نمیدهند مواظب از دست
رفـــتن فــرصت ها باشیـــم

۱ نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها