«أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیط

«أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ»

۞ *بِســمِ اللهِ الرَّحـمنِ الرَّحـیمِ* ۞

هر روز با قرآن

صفحه ۲۳ و توضیحات و نکات تفسیری

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها