ابراهیم زنده است.اگر بخ

ابراهیم زنده است

اگر بخواهم بهترین مشخصه مهدی را بگویم باید به حق طلبی او و دفاع از مظلوم اشاره کنم، مهدی همواره می‌گفت «شهدا زنده اند» و به این حرف اعتقاد قلبی داشت، ما این را در رفتار و عمل مهدی به عینه مشاهده می کردیم، برای همین همیشه به رفتار و کردارش توجه داشت، چون خود را در محضر خدا و شهدا می دید، هر زمان از کنار عکس شهیدی رد می شدیم، سلام می داد
یک بار از کنار عکس شهید ابراهیم هادی عبور کردیم مهدی سلام کرد، با تعجب به مهدی گفتم مهدی جان حمدی بخوان، صلواتی بفرست، چرا سلام می کنی؟
در جوابم گفت ابراهیم زنده است و داره ما رو می بینه

شهید مهدی عزیزی

راوی دوست شهید

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها