سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
فلبوتومی
خشکشویی

امام صادق(ع) آنکه کارهای خود

امام صادق(ع)
آنکه کارهای خود را به خدا بسپارد،
همواره در زندگی به آرامش می رسد
(مصباح الشریعه ۵۲۱)

اضافه کردن نظر

محبوب ترین

بشترین دیدگاه ها