امیرالمومنین علیه السّلام

امیرالمومنین علیه السّلام

سه چیز است که هر کس داشته باشد خیر دنیا و آخرت روزیش شده است
آن سه چیز عبارتند از

۱⃣ راضى بودن به قضاى الهى
۲⃣ صبر کردن بر بلا و گرفتارى
۳⃣ شکر کردن در هنگام آسایش و رفاه

غرر الحکم، ح۴۶۷۰

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها