این پرسش همیشه برای من وجود د

این پرسش همیشه برای من
وجود دارد،
که چگونه انسان‌ها
می‌توانند
با تحقیر دیگران
احساس بزرگی کنند؟

ماهاتما گاندی

اضافه کردن نظر

دسته ها

    محبوب ترین

    بشترین دیدگاه ها